Jaarverslag voorzitter 2019

Inleiding

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en de gezondheidszorg. Wij verstrekken en financieren opdrachten voor onderzoek, organiseren symposia en cursussen en maken studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten werken we samen met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten. Het wetenschappelijk Instituut van 50PLUS is op 18 oktober 2018 opgericht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond 31 december 2019 uit de volgende leden: Voorzitter: Alfons Leerkes, Penningmeester : Rene Houkes, Secretaris Ir. Hylke ten Cate en de Algemene Bestuursleden: Prof. Dr. Erik Jan Meijboom, Prof. Dr. Erik Lutjens, Mr. Martine Baay- Timmerman en Prof. Dr. Erik de Graaff.

Het bestuur heeft in het afgelopen, verlengde, verslagjaar ( 18-10-2018/ 31-12-2019) 12 maal vergaderd en wel op 18 oktober 2018, 19 november 2018, 20 december 2018, 14 januari, 15 februari, 2 maart, 16 april, 1 mei, 17 juni, 26 september, 17 oktober en 18 december.

Voornaamste agendapunten waren het inrichten van het nieuwe Wetenschappelijk Instituut, het opzetten van educatieve activiteiten en symposia, alsmede het opzetten en monitoren van onderzoeken. Additioneel is er overleg geweest tussen bestuursleden onderling over lopende projecten.

Onderzoek, Symposia en Educatie

Onderzoek

In 2019 zijn de volgende gebieden onderzoeken gestart: Effecten van strategische data-analyses en Micro targeting in politieke campagnes, gezondheidszorg (LASA Study), leeftijdsdiscriminatie en een onderzoek naar de conversie methodiek van pensioenrechten bij waarde-overdracht.

Symposium “ De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven”

Onder het thema ‘De Wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ is het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS in 2019 gestart met een reeks symposia over actuele onderwerpen. Het eerste symposium heeft inmiddels plaatsgevonden: op 16 november in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Het symposium werd door zeventig deelnemers bijgewoond, die levendig discussieerden over de onderwerpen ‘Schiphol: groei of krimp’ en ‘Voltooid leven: zorg en zelfbeschikking’. Voor 2020 zijn onder hetzelfde thema nog 2 symposia gepland. De uitkomsten van het symposium zijn aangeboden aan 50PLUS.

Educatieve activiteiten

Na de ontwikkeling in samenwerking met de LOI en Pro Demos is, na een pilotfase, inmiddels de kadertraining “ Inleiding in de politiek in Nederland” operationeel en kan jaarlijks aan circa 60 cursisten worden gegeven. Er wordt momenteel gewerkt aan een verdere uitbreiding van het kadertraining programma.

Overige activiteiten

Er zijn vanuit het bestuur van het WI diverse contacten geweest met geïnteresseerden in ons werk in binnen- en buitenland. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met de politieke vertegenwoordigers van 50PLUS in de Eerste en Tweede kamer om te brainstormen over de samenwerking en mogelijke nieuwe onderzoeksrichtingen. Uit educatieve gronden heeft het WI bijgedragen aan de inhoudelijke update van een animatiefilm over ons pensioenstelsel. Op 2 mei is er een bijeenkomst geweest met de Amerikaanse Ambassadeur in Nederland, de heer Hoekstra, om te praten over de organisatie van de politiek in Nederland.

Organisatie

Van het oorspronkelijke eenkoppige bestuur bij oprichting is de organisatie van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS getransformeerd naar de gewenste, en in de statuten ook voorgeschreven, bezetting van 7 bestuursleden, elk met eigen expertise en ervaring. In 2019 is ook de website van het WI opgezet en verder geprofessionaliseerd

Den Haag 30 januari 2020

Alfons Leerkes,

Voorzitter Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

Geplaatst op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *