Kopierechten

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 50PLUS Wetenschappelijk Instituut, uitgezonderd zijn niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door de vigerende auteursrecht wetgeving.

Alle foto’s op de website van het Wetenschappelijk Instituut vallen onder de licentie van Pixabay.com