WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en de gezondheidszorg. Wij verstrekken en financieren opdrachten voor onderzoek, organiseren symposia en cursussen en maken studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten werken we samen met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten.

ONLINE SYMPOSIUM 14 NOVEMBER 2020 AFGELAST

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus is het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS van mening dat het onverstandig is om het geplande symposium in hybride vorm te laten doorgaan op 14 November a.s. Zodra de omstandigheden dit toestaan wordt het symposium opnieuw gepland.

Wel zullen we, over de onderwerpen die we hadden willen behandelen, een aantal korte films maken en deze op of rond 14 november via nieuwsbrieven, sociale media en de website van 50PLUS en de website van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS verspreiden.

Alfons Leerkes, voorzitter Wetenschappelijk Instituut 50PLUS