De houdbaarheid van de AOW

Al geruime tijd vindt er binnen en buiten 50PLUS discussie plaats over een ‘basisinkomen’ voor ouderen. In de kern gaat het om de houdbaarheid van het bestaande AOW stelsel op de langere termijn. Daarbij speelt het al dan niet verhogen van de AOW leeftijd een belangrijke rol. Nagegaan zal worden welke consequenties het terugbrengen van de AOW leeftijd naar 65 jaar zal hebben en hoe die kunnen worden opgevangen of gemitigeerd. Ook zal worden bezien of een aanvulling van het AOW stelsel door een systeem van basisinkomen voor 65plussers zinvol en haalbaar is. Tevens zal onderzocht worden of het huidige stelsel met uitkering op een bepaalde leeftijd vervangbaar is door een stelsel met flexibiliteit op basis van individuele keuzen en op basis van het aantal gewerkte jaren in plaats van op leeftijd. Het WI zal voor dit thema in haar najaars- symposium van 2021 experts  uitnodigen om dit thema met de leden van de vereniging 50PLUS te bediscussiëren.

Geplaatst op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *