Symposium “Schiphol”en Voltooid Leven”

Het eerste symposium van het Wetenschappelijk Instituut onder het thema ‘De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ was succesvol, met zeventig deelnemers, interessante sprekers en levendige discussies.

Onder het thema ‘De Wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ is het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS gestart met een reeks symposia over actuele onderwerpen. Het eerste symposium heeft inmiddels plaatsgevonden: op 16 november in het Beatrixgebouw in Utrecht. De opening werd verricht door Geert Dales, voorzitter van 50PLUS, en Alfons Leerkes namens het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS.

Het symposium werd door ongeveer zeventig deelnemers bijgewoond. Onder leiding van de neutrale dagvoorzitter Marianne Volp – Kortenhorst werd met elkaar van gedachten gewisseld over de onderwerpen ‘Schiphol: groei of krimp’ en ‘Voltooid leven: zorg en zelfbeschikking’.

Symposium Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

Schiphol

Het onderwerp Schiphol werd ingeleid door ir. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de Technische Universiteit Delft. In een waar college benadrukte hij de impact van technologische ontwikkelingen op de overlast van de luchthaven. Technisch is steeds meer mogelijk. Het is aan de politiek om richting te geven aan die ontwikkelingen. Na de inleiding gingen de deelnemers uiteen om in groepen te discussiëren over een aantal stellingen met betrekking tot de uitbreiding van Schiphol.

Voltooid leven

De gezonde lunch in de foyer van het Beatrixgebouw bood ruimschoots gelegenheid contacten te leggen en bij te praten met oude bekenden. Het middagprogramma begon met een inleiding van Jaap van Riemsdijk van de Levenseinde Academie NVVE. Daarna werden opnieuw groepen gevormd om over stellingen met betrekking tot dit onderwerp te discussiëren. “Terwijl buiten een pro-life demonstratie voorbijkwam discussieerden wij binnen over voltooide leven”, vertelt Erik de Graaff, bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut. “Het bleek een moeilijk onderwerp te zijn dat aanleiding gaf tot diepgaande discussies waarbij voor veel deelnemers persoonlijke ervaringen meespeelden.”

Panelsessies

In de afsluitende panelsessie werden de resultaten van de groepsdiscussie toegelicht. Daarna werd met stemkastjes gepeild wat de aanwezigen van de stellingen vonden. “Niet alle stellingen bleken zich goed te lenen voor de deze stemming, maar de globale indrukken waren duidelijk”, vindt Erik de Graaf. “Bij mogelijke uitbreiding van Schiphol weegt het belang van de omwonenden zwaar mee en de aanwezige hechtten met betrekking tot het levenseinde sterk aan zelfbeschikking.”

Positieve feedback

De Graaff en zijn medebestuursleden van het Wetenschappelijk Instituut waren blij met de positieve reacties van de deelnemers. “Ze waren zeer te spreken over de geanimeerde interacties tijdens dit symposium. Vanzelfsprekend zullen wij de mogelijkheden voor verbetering benutten. Het enthousiasme van de deelnemers komt duidelijk naar voren in het oordeel op de schaal van 0 tot 9, waarbij meer dan 90 procent van de deelnemers een 8 of een 9 gaf”, aldus bestuurslid Erik de Graaff.

© 21 november 2019

Uitslagen stemming over stellingen

Impressie Symposium

Presentatie Luchtvaart

Presentatie Voltooid Leven

Geplaatst op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *