Kadertraining 50PLUS

Doelen:

Samenhang versterken. Communicatie te ‘verhelderen’. Weten waarvoor we staan, Omgaan met meningsverschillen, ergernissen, conflicten. Het ‘geleerde’ toepassen. Het bewustzijn gebruiken om ook anderen ermee te ‘besmetten’.

Blok 1. Groepsdynamica:

Doel: Kennismaken en verbinden. Vertrouwen en openheid. Kennismaken rond persoonlijke, professionele en 50plus thema’s. Speels en in steeds wisselende groepssamenstellingen om zoveel mogelijk te ontmoeten.

 • Voorstellen in kleine groepen – wisselende samenstelling.
 • Persoonlijke situatie.
 • professionele situatie (of verleden).
 • Mijn eerste contact met de politiek.
 • Wat is de 50plus partij voor mij.
 • Verzamel in je groep zoveel mogelijk uitgangspunten van 50plus.

Reflectie

Blok 2. Goede basis. Samenwerking. Ik en de anderen.

Op huisnummer gaan staan: Dubbelkring met braingym.

 • Een baas waar ik bewondering voor heb/had. Een politicus waar ik vertrouwen in had.
 • Probeer eens een pitch voor 50plus te maken.
 • Verleden – heden – toekomst

Reflectie

Blok 3. Samenwerken en conflicten.

Groepen van 3 à 4 personen.

 • Hoe ziet het eruit – hoe klinkt het – hoe voelt het aan als je er bij betrokken bent – of toekijkt.
 • Reflectie. Sluiten ze elkaar uit?
 • Wat betekent escalatie in dit kader? Ergernis?
 • Het voorkomen van escalatie.
 • Het ingrijpen bij escalatie. Impulsief – Reflectief-assertief.
 • Gebruik van de doordachte IK-boodschap.
 • De drie keuzes.(uitvallen – zwijgen – assertiviteit)
 • In welke situatie gebruik je welke strategie? Met welk resultaat?
 • De ander zien.

Transactionele Analyse, Roos van Leary, Versie Disk met oefening. Johari Venster.

 • Voorkeurspositie.
 • Wanneer neem ik welke positie in?
 • Greep op mijzelf.
 • Slechtnieuwsgespreken.

Blok 4. Dagelijkse toepassing en invloed op het gedrag van anderen.

 • Wat heb ik geleerd?
 • Op welke manier zal dit mijn positie / houding veranderen?
 • Welke positieve gevolgen verwacht ik daarvan?
 • Welke moeilijke situaties / omstandighedenkunnen soms in de weg staan?
 • Hoe blijf ik bij mijzelf.
 • Integer, beleefd, voorbeeldgedrag.
 • In contact blijven.

Aanmelden

Aanvragen voor deze cursus kunnen na goedkeuring van de Voorzitter van de Provincie, de voorzitter van 50PLUS partij, of de fractievoorzitter worden verzonden aan de secretaris van het Wetenschappelijk Instituut.      ( secretaris@50pluswetenschappelijkinstituut.nl) De kosten worden gedragen door het Wetenschappelijk Instituut, per jaar worden een beperkt aantal aanvragen op deze wijze gesubsidieerd.

Geplaatst op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *