Onderzoek naar fouten in individuele pensioenen

Door grove fouten van pensioenfondsen kunnen deelnemers geld waar ze recht op hebben mislopen. 50PLUS start een onderzoek naar administratieve ongeregeldheden in pensioendossiers.

Pensioenfondsen maken vermoedelijk veel en grote fouten in de berekening van individuele pensioenuitkeringen. Vooral wanneer pensioenfondsen zijn gefuseerd of als er sprake is van waardeoverdracht. Deelnemers krijgen daardoor vaak niet waar ze recht op hebben. 50PLUS vindt dat onaanvaardbaar en gaat onderzoek doen naar de administratieve fouten in pensioendossiers.

Onafhankelijk bureau

50PLUS laat zich tijdens het onderzoek bijstaan door het onafhankelijke consultancybureau Westerbrink. Prof. mr. dr. Hans van Meerten, hoogleraar Internationaal Pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht, en actuaris en pensioendeskundige drs. H.D. Panneman AAG worden ingezet bij dit onderzoek. Het onderzoek start op korte termijn en wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS.

Ongeruste pensioengerechtigden

50PLUS kreeg veel mails en telefoontjes van ongeruste pensioengerechtigden en televisieprogramma’s als Nieuwsuur, Zwarte Zwanen en Radar besteedden aandacht aan deze problematiek. 50PLUS-Tweede Kamerlid Corrie van Brenk stelde in een pensioendebat al mondelinge vragen over de kwaliteit van de administratie van pensioenfondsen. In zijn beantwoording stelde minister Koolmees onlangs dat hij geen goed zicht heeft gekregen of de risico’s en fouten in de pensioenadministratie structureel zijn of dat het om incidenten gaat.

Fouten in de administratie

De kans is groot dat minister Koolmees dit probleem onderschat of uit de weg wil gaan”, vermoedt Kamerlid Corrie van Brenk. “Koolmees spreekt van incidenten, maar ik betwijfel of dat correct is. Pensioendeelnemers moeten krijgen waar ze recht op hebben, dus 50PLUS komt in actie.”

We weten dat er fouten in de administratie worden gemaakt”, stelt professor Van Meerten. “Maar hoe groot is dit probleem nu eigenlijk? Dat willen wij onderzoeken.”

Parlementair onderzoek

In het onderzoek van 50PLUS zal een aantal dossiers diepgaand worden geanalyseerd. Als hieruit blijkt dat het niet slechts om incidenten gaat, zoals minister Koolmees suggereert, dan is de vervolgeis van 50PLUS dat de minister zeer grondig en grootschalig onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van de administratie van pensioenfondsen. Ook een parlementair onderzoek behoort dan wat 50PLUS betreft tot de mogelijkheden.

Eindrapportage Onderzoek

Onderzoek 50Plus Fouten in individuele pensioenen

Onderzoeksdossier

Update onderzoek Pensioenen