OLD LIVES MATTER

 

Mensen in Nederland worden ouder en zijn steeds langer actief. Sinds 2019 is meer dan de helft van de bevolking van Nederland ouder dan 50. De 50plussers hebben een significante impact op het maatschappelijk leven. Vaak in leidinggevende functies, met een schat aan ervaring, soms ook overbodig en afgedankt. Na een werkzaam leven doen velen vrijwilligerswerk of zijn actief als oppas of mantelzorger. Maar een ding is duidelijk. Als groep zijn de ouderen niet goed in het opkomen voor hun eigen belangen.

Dat blijkt uit het aantasten van de opgebouwde pensioenrechten, leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en zelfs bij selectie voor een plaats op de Intensive Care.

In het symposium OLD LIVES MATTER stond het belang van ouderen in de samenleving centraal. Het symposium had de vorm van een paneldiscussie, met deskundigen op het gebied van inkomenspolitiek, gezondheidszorg, wonen en leeftijdsdiscriminatie ervaringsdeskundigen. Onder leiding van Catherine Keyl gaven de inleiders geven elk een korte pitch om hun positie toe te lichten. Deelnemers in het land konden vooraf vragen indienen en tijdens de livestream door middel van een chat. Het symposium kende circa 100 bezoekers.

Het panel bestond uit:

  • Catherine Keyl, voorzitter
  • Prof. dr. Jan Latten, deskundige demografie;
  • Peter Prak, deskundige ouderenhuisvesting;
  • Em. Prof. dr. J.H. Kingma, medisch deskundige
  • Jan Nagel, oprichter en voorzitter van 50PLUS;
  • Martin van Rooijen, Senator 50PLUS;
  • Jaap Haasnoot, No 6 kandidatenlijst 50PLUS;