Symposium Wetenschappelijk Instituut

Dag thema: De Wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven

Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs Utrecht.

Datum : 16 november 2019

Open discussies over onderwerpen die belangrijk zijn voor leden van 50plus en andere Nederlanders die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst met als doel materiaal te verzamelen voor het formuleren van partijstandpunten over deze kwesties.

Onderwerpen voor discussie:

  • Schiphol: groei of krimp
  • Voltooid leven: zorg en zelfbeschikking

Dagvoorzitter: Marianne Volp – Kortenhorst

Thema inleiders

Schiphol – inleider ir. Joris Melkert, Technische Universiteit Delft.

Voltooid leven – inleider Jaap van Riemsdijk, NVVE

Programma opzet

9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.30 Opening Symposium werkgroep; Introductie Dagvoorzitter

Welkom door:

Voorzitter Wetenschappelijk Instituut

Voorzitter partij

10.30- 11.15 Inleiding Schiphol: groei of krimp

ir. Joris Melkert, TU Delft

11.15 – 12.15 Werken in groepen* op het thema Schiphol ter voorbereiding van de panel discussie
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Inleiding Voltooid leven: het recht op zorg en het recht op zelfbeschikking

Jaap van Riemsdijk, NVVE

14.00 – 15.00 Werken in groepen* op het thema Voltooid leven: zorg en zelfbeschikking
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.30 Paneldiscussie – per onderwerp – voorzitter E. de Graaff
16.30 – 17.30 Afsluiting – conclusies – vervolg
Werken in groepen* per thema om een standpunt te bepalen voor een paneldiscussie

*) Er worden groepen gevormd van 8 – 12 deelnemers die een aantal stellingen over het onderwerp bespreken en een groepsstandpunt formuleren dat door een woordvoerder moet worden ingebracht in de paneldiscussie.

Aanmelden: per email: symposium@50pluswetenschappelijkinstituut.nl