Symposium “Revival van de Democratie”

50PLUS symposium ‘Revival van de Democratie

Aansluitend op de ALV van 50PLUS op 25 juni as in het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt vanaf 13.30 tot 16.00 het symposium ‘Revival van de Democratie’ georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. Het WI50PLUS  organiseert 2 keer per jaar een symposium waar wij met leden en andere belangstellenden de gelegenheid bieden te discussiëren over actuele onderwerpen. In dit geval willen we het probleem van het verlies van belangstelling voor de politiek aan de orde stellen.

VOOR MEER INFORMATIE