Symposium Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

SYMPOSIUM 6 NOVEMBER IN DEN HAAG OF INTERACTIEF VIA INTERNET

In de reeks ‘De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ organiseert het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS zaterdag 6 november weer een Symposium voor leden en belangstellenden. In het Leonardo Royal Promenade Hotel Den Haag is ruimte voor maximaal 80 deelnemers. Daarnaast kan ook vanaf thuis online interactief worden deelgenomen. Onder de inspirerende leiding van Catherine Keyl zal worden gediscussieerd over actuele thema’s die relevant zijn voor de politiek van 50PLUS.

Houdt rekening met een CORONA check bij de toegang tot het Leonardo Royal Promenade Hotel voor live deelname aan het WI 50PLUS Symposium!

Het ochtendprogramma 9.30 – 12.30 wordt ingeleid door Wilma Berkhout. Zij spreekt over het thema van de pensioenen, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland en het beheer van het immense kapitaal dat voor en door gepensioneerden is opgebouwd. In werkgroepen worden standpunten door de deelnemers nader uitgewerkt. Ter afsluiting volgt een plenaire zitting.

Na de lunchpauze richten we ons op de positie van de ouderen in de gemeenten. De Zeeuwse wethouder Rens Reijnierse zal dit onderwerp inleiden en voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Ook hier gaan we na de inleiding uiteen in groepen om te brainstormen over relevante onderwerpen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het middagprogramma duurt tot circa 16.30.

Aanmelden kan via :  symposium@50pluswetenschappelijkinstituut.nl. Geeft u wel even door of u het symposium live wilt bijwonen in Den Haag of Digitaal via Internet .