Cursus Inleiding Politiek in Nederland

Wil je meer begrijpen van de politiek in Nederland?  En wil je daarbij de politiek ook zelf beleven? Dan is de cursus Inleiding politiek in Nederland ideaal. Deze toegankelijke cursus laat zien hoe de politiek in Nederland in elkaar zit. Wat doen Tweede Kamerleden en Eerste Kamerleden? Wat zijn de verschillen tussen de diverse politieke partijen? Hoeveel macht heeft Europa? Deze cursus is niet alleen boeiend, maar ook leuk om te doen. De cursus biedt de mogelijkheid om zelf ‘de politiek’ te gaan ervaren, bijvoorbeeld door een bezoek aan de Tweede Kamer of het bijwonen van een debat. Na het afronden van de cursus ken je de Nederlandse (landelijke) politieke partijen en kun je onderbouwen waarom de ene partij juist wel bij je past en de andere niet. Ook ben je op de hoogte van hoe politieke besluitvorming in Nederland werkt en heb je geleerd op welke manieren hier invloed op uitgeoefend kan worden.

Doelgroep

De cursus Inleiding politiek in Nederland is een aanrader voor iedereen die wil begrijpen hoe politiek in Nederland werkt en daarbij ook de politiek eens echt wil beleven. Na het afronden van de cursus heb je een goed beeld van de Nederlandse politiek. Je begrijpt hoe het Nederlandse stelsel werkt, leest moeiteloos partijprogramma’s en kunt prima beoordelen welke partij jouw belangen het beste behartigt. Doordat je tijdens de cursus de politiek in de praktijk meemaakt, leer je ook wat er allemaal bij komt kijken.

Inhoud van de cursus Inleiding politiek in Nederland

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

Wat is politiek?

 • De scheiding der machten, inclusief het huis van Thorbecke.
 • De macht van de Koning.
 • De vierde, vijfde, zesde en zevende macht: ambtenaren, lobbyisten, organisatie- en adviesbureaus, de media.
 • Europa.
 • De rol van ”de burger” in de Nederlandse staatsinrichting.

Indelingen, partijen en verkiezingen

 • Politieke stromingen en hun geschiedenis.
 • Huidige politieke partijen.
 • De programma’s van de politieke partijen.
 • De rol van politieke partijen in de Nederlandse staatsinrichting.
 • Verkiezingen.
 • Gevolgen van politieke keuzes.

Het werk van een politicus in Nederland

 • Wat doet een Tweede Kamerlid?
 • Wat doet een Eerste Kamerlid?
 • Wat doet een minister?
 • Wat doet een … (raadslid, Statenlid, wethouder, gedeputeerde).
 • Wat maakt iemand tot een goed politicus?

Studiemethode

Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Dat kan. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met inzendopdrachten. Wanneer je deze opdrachten met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het certificaat Inleiding politiek in Nederland.

Aanmelden

Aanvragen voor deze cursus kunnen na goedkeuring van de Voorzitter van de Provincie, de voorzitter van 50PLUS partij, of de fractievoorzitter worden verzonden aan de secretaris van het Wetenschappelijk Instituut.     ( secretaris@50pluswetenschappelijkinstituut.nl) De kosten worden gedragen door het Wetenschappelijk Instituut, per jaar worden een beperkt aantal aanvragen op deze wijze gesubsidieerd.

Oprichtingsdocumenten

Kadertraining 50PLUS

Doelen:

Samenhang versterken. Communicatie te ‘verhelderen’. Weten waarvoor we staan, Omgaan met meningsverschillen, ergernissen, conflicten. Het ‘geleerde’ toepassen. Het bewustzijn gebruiken om ook anderen ermee te ‘besmetten’.

Blok 1. Groepsdynamica:

Doel: Kennismaken en verbinden. Vertrouwen en openheid. Kennismaken rond persoonlijke, professionele en 50plus thema’s. Speels en in steeds wisselende groepssamenstellingen om zoveel mogelijk te ontmoeten.

 • Voorstellen in kleine groepen – wisselende samenstelling.
 • Persoonlijke situatie.
 • professionele situatie (of verleden).
 • Mijn eerste contact met de politiek.
 • Wat is de 50plus partij voor mij.
 • Verzamel in je groep zoveel mogelijk uitgangspunten van 50plus.

Reflectie

Blok 2. Goede basis. Samenwerking. Ik en de anderen.

Op huisnummer gaan staan: Dubbelkring met braingym.

 • Een baas waar ik bewondering voor heb/had. Een politicus waar ik vertrouwen in had.
 • Probeer eens een pitch voor 50plus te maken.
 • Verleden – heden – toekomst

Reflectie

Blok 3. Samenwerken en conflicten.

Groepen van 3 à 4 personen.

 • Hoe ziet het eruit – hoe klinkt het – hoe voelt het aan als je er bij betrokken bent – of toekijkt.
 • Reflectie. Sluiten ze elkaar uit?
 • Wat betekent escalatie in dit kader? Ergernis?
 • Het voorkomen van escalatie.
 • Het ingrijpen bij escalatie. Impulsief – Reflectief-assertief.
 • Gebruik van de doordachte IK-boodschap.
 • De drie keuzes.(uitvallen – zwijgen – assertiviteit)
 • In welke situatie gebruik je welke strategie? Met welk resultaat?
 • De ander zien.

Transactionele Analyse, Roos van Leary, Versie Disk met oefening. Johari Venster.

 • Voorkeurspositie.
 • Wanneer neem ik welke positie in?
 • Greep op mijzelf.
 • Slechtnieuwsgespreken.

Blok 4. Dagelijkse toepassing en invloed op het gedrag van anderen.

 • Wat heb ik geleerd?
 • Op welke manier zal dit mijn positie / houding veranderen?
 • Welke positieve gevolgen verwacht ik daarvan?
 • Welke moeilijke situaties / omstandighedenkunnen soms in de weg staan?
 • Hoe blijf ik bij mijzelf.
 • Integer, beleefd, voorbeeldgedrag.
 • In contact blijven.

Aanmelden

Aanvragen voor deze cursus kunnen na goedkeuring van de Voorzitter van de Provincie, de voorzitter van 50PLUS partij, of de fractievoorzitter worden verzonden aan de secretaris van het Wetenschappelijk Instituut.      ( secretaris@50pluswetenschappelijkinstituut.nl) De kosten worden gedragen door het Wetenschappelijk Instituut, per jaar worden een beperkt aantal aanvragen op deze wijze gesubsidieerd.

Opleidingen

Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft de ambitie om opleidingen en trainingen te ontwikkelen die aan (toekomstig) kaderleden van 50PLUS kunnen worden gegeven. Op dit moment is de cursus “Inleiding in de Politiek in Nederland”  beschikbaar en zijn diverse andere in ontwikkeling.

Foto: Gerd Altmann from Pixabay

Cursus: Inleiding in de politiek in Nederland

De cursus politiek in Nederland is een aanrader voor iedereen die wil begrijpen hoe politiek in Nederland werkt. Na het afronden van de cursus heeft de student een goed beeld van de Nederlandse politiek. Je begrijpt hoe het Nederlandse stelsel werkt, leest moeiteloos partijprogramma’s en kan prima beoordelen welke partij welke belangen het best behartigt.

De cursus wordt afgesloten met een certificaat en elke cursist ontvangt het boek “De kunst van het kiezen” elke partij kan de verkiezingen winnen. De kosten van deze pilot training worden gedragen door het Wetenschappelijk Instituut. Per jaar is er budget beschikbaar voor maximaal 50 cursisten.

Voor meer informatie: Inleiding politiek in Nederland (Online cursus)

Aanmelden kan via deze link :

Cursus: Training voor leden van Gemeenteraden

De training heeft als doel het aanscherpen van de politieke (debat)vaardigheden van de deelnemers. De kandidaten die deelnemen aan de training moeten hun eigen sterktes en beperkingen leren kennen en die van hun medekandidaten op de lijst. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers gedurende de twee dagen een team worden. De mate van effectiviteit van een politicus in het politieke of publieke debat hangt af van de volgende vaardigheden:

 • De geloofwaardigheid van de politicus. Wat moet hij/zij zeggen om geloofwaardig te zijn voor een neutraal, gemêleerd publiek of vijandig publiek?

 • De argumentatie van de politicus. Welke argumenten kiest hij/zij om een publiek te overtuigen?

 • De verpakking van de argumentatie. De manier waarop de argumenten worden geformuleerd en onderbouwd, bepaalt of de argumenten ook worden geaccepteerd.
 • De manier waarop de tegenargumenten van opponenten worden weerlegd. Een publiek of politiek debat wordt gewonnen door het belangrijkste argument van de opponent geloofwaardig te weerleggen of te neutraliseren.

 • De snelheid van denken. De meeste mensen bedenken het beste argument als ze onderweg naar huis zijn in plaats van tijdens het debat.

 • Het inlevingsvermogen van de politicus. Hoe beter hij/zij zich kan inleven in het publiek, hoe beter het publiek kan worden bediend van goede argumenten, goede voorbeelden en goede tegenargumenten.

 • De luistervaardigheid van de politicus. Hoe beter hij/zij hoort wat de ander echt zegt, hoe beter daar adequaat op kan worden gereageerd. Vaak is men echter door de stress van het moment en de snelheid van spreken niet in staat om echt te luisteren.

 • Een goede presentatie. Lichaamshouding, mimiek, non-verbale communicatie, charisma, stemgebruik en -volume bepalen of de inhoud die gebracht wordt ook geloofd en geaccepteerd en overgenomen wordt.

De training zal plaatsvinden op twee nader te bepalen opeenvolgende dagen. Elke dag zal bestaan uit twee dagdelen van elk ca. 3 uur. De datum en precieze tijden zullen we in onderling overleg afstemmen. In de training zullen bovenstaande elementaire politieke debatvaardigheden aan bod komen. De meeste van deze vaardigheden, zoals het vinden en verpakken van goede argumenteren, het weerleggen van argumenten van een ander, het verpakken van de argumenten en het overtuigend presenteren, zijn goed trainbaar. Voor deze vaardigheden worden tijdens de training concrete handvatten aangereikt, waarmee vervolgens intensief geoefend wordt.

 

 

Over ons

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en de gezondheidszorg. Wij verstrekken en financieren opdrachten voor onderzoek, organiseren symposia en cursussen en maken studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten werken we samen met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten.

Geplaatst op