Revival van de Democratie

50PLUS symposium ‘Revival van de Democratie

Aansluitend op de ALV van 50PLUS op 25 juni as in het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt vanaf 13.30 tot 16.00 het symposium ‘Revival van de Democratie’ georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. Het WI50PLUS  organiseert 2 keer per jaar een symposium waar wij met leden en andere belangstellenden de gelegenheid bieden te discussiëren over actuele onderwerpen. In dit geval willen we het probleem van het verlies van belangstelling voor de politiek aan de orde stellen.

Onze democratie verkeert in zwaar weer. Niet alleen winnen antidemocratische krachten terrein op het wereldtoneel, maar ook intern. Al jaren neemt het vertrouwen in de politiek gestaag af, zoal onlangs weer bleek met de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vertel niets nieuws.

We willen op dit symposium vooral naar voren kijken met de vraag: Wat kunnen we doen om dit tij te keren? Om iets te doen aan dit probleem zullen we de traditionele afbakening tussen de partijen moeten slechten en samen ‘Out of the box’ moeten denken.

De symposium deelnemers gaan in groepen brainstormen van 8-12 personen over alternatieven met als doel een origineel campagne idee uit te werken. Om het proces op gang te brengen wordt een inleiding gehouden door Eva Rovers, auteur van het boek ‘Nu is het aan ons’. In haar boek betoogt Eva Rovers dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met haar inleiding zal zij de deelnemers prikkelen om buiten de gebaande paden te treden. Aan het einde van de sessie worden de voorstellen door de groepen in een korte pitch gepresenteerd onder leiding van de dagvoorzitter Catherine Keyl.

Programma:

Programma tijd: 09:30 17:00 uur
Programma opzet: 09:30 10:30: Entree en registratie van de deelnemers;
10:30 13:00: Ochtendprogramma, algemene ledenvergadering;
13:00 13:45: Lunch;
13:45 16:00: Symposium o.l.v. Catherine Keyl;
14:00 14:30: Inleiding in het thema (Eva Rovers);
14:30 15:15: Werkgroepen;
15:15 16:00: Pitches/paneldiscussie;
16:00 17:00: Afsluitende borrel 

Digital Inclusion

All EU countries are dealing with an aging society and more and more the negative sentiments towards senior citizens are gaining momentum in our society.

The corona crisis has made us live in a digital society more than ever in the last year and, although for our own safety, a ‘new normal’ has emerged.

The lives of senior citizens are influenced by an incremental digitization. Information, handling and keeping pace with the multiple changes is a challenge.

Where people lack user skills, are digital and media illiterate they stand at the back of the line in getting jobs, finding a suitable and payable home, get into financial problems, etc. They need to learn, to create, to participate and to be safe online. Having basic digital skills is essential in our knowledge society.

What when you’re unable to participate in social and political life?

Will segregation in society grow because of the lack of digital skills, generation differences, accessibility to hardware and internet connection, poverty, people with learning difficulties?

What are the effects of these developments for democracy?

  • Opening: Francesco Rutelli (IED President)
  • Dr. Caroline van Dullemen (PhD – Politics of ageing) University of Amsterdam
  • Dr. Jolanda Lindenberg (PhD – Social Cultural Anthropologist) Leyden Academy
  • Ittay Mannheim (PhD Candidate in the Euro Ageism Innovative Training Network, Eindhoven, The Netherlands
  • Tobias Gotthardt, Member of the Bavarian Parliament, FREIE WÄHLER (Independent Voters), Chair of the Committee on Federal and European Affairs and Interregional Relations, Vice-chairman Commission for education
  • Moderation: Gerrit Jan Van Otterloo, Chairman of the Jan Nagel Foundation