Revival van de Democratie

50PLUS symposium ‘Revival van de Democratie

Aansluitend op de ALV van 50PLUS op 25 juni as in het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt vanaf 13.30 tot 16.00 het symposium ‘Revival van de Democratie’ georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. Het WI50PLUS  organiseert 2 keer per jaar een symposium waar wij met leden en andere belangstellenden de gelegenheid bieden te discussiëren over actuele onderwerpen. In dit geval willen we het probleem van het verlies van belangstelling voor de politiek aan de orde stellen.

Onze democratie verkeert in zwaar weer. Niet alleen winnen antidemocratische krachten terrein op het wereldtoneel, maar ook intern. Al jaren neemt het vertrouwen in de politiek gestaag af, zoal onlangs weer bleek met de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vertel niets nieuws.

We willen op dit symposium vooral naar voren kijken met de vraag: Wat kunnen we doen om dit tij te keren? Om iets te doen aan dit probleem zullen we de traditionele afbakening tussen de partijen moeten slechten en samen ‘Out of the box’ moeten denken.

De symposium deelnemers gaan in groepen brainstormen van 8-12 personen over alternatieven met als doel een origineel campagne idee uit te werken. Om het proces op gang te brengen wordt een inleiding gehouden door Eva Rovers, auteur van het boek ‘Nu is het aan ons’. In haar boek betoogt Eva Rovers dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met haar inleiding zal zij de deelnemers prikkelen om buiten de gebaande paden te treden. Aan het einde van de sessie worden de voorstellen door de groepen in een korte pitch gepresenteerd onder leiding van de dagvoorzitter Catherine Keyl.

Programma:

Programma tijd: 09:30 17:00 uur
Programma opzet: 09:30 10:30: Entree en registratie van de deelnemers;
10:30 13:00: Ochtendprogramma, algemene ledenvergadering;
13:00 13:45: Lunch;
13:45 16:00: Symposium o.l.v. Catherine Keyl;
14:00 14:30: Inleiding in het thema (Eva Rovers);
14:30 15:15: Werkgroepen;
15:15 16:00: Pitches/paneldiscussie;
16:00 17:00: Afsluitende borrel