WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en de gezondheidszorg. Wij verstrekken en financieren opdrachten voor onderzoek, organiseren symposia en cursussen en maken studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten werken we samen met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten.

SYMPOSIUM 6 NOVEMBER IN DEN HAAG OF INTERACTIEF VIA INTERNET

In de reeks ‘De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ organiseert het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS zaterdag 6 november weer een Symposium voor leden en belangstellenden. In het Leonardo Royal Promenade Hotel Den Haag is ruimte voor maximaal 80 deelnemers. Daarnaast kan ook vanaf thuis online interactief worden deelgenomen. Onder de inspirerende leiding van Catherine Keyl zal worden gediscussieerd over actuele thema’s die relevant zijn voor de politiek van 50PLUS.

Het ochtendprogramma 9.30 – 12.30 wordt ingeleid door Wilma Berkhout. Zij spreekt over het thema van de pensioenen, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland en het beheer van het immense kapitaal dat voor en door gepensioneerden is opgebouwd. In werkgroepen worden standpunten door de deelnemers nader uitgewerkt. Ter afsluiting volgt een plenaire zitting.

Na de lunchpauze richten we ons op de positie van de ouderen in de gemeenten. De Zeeuwse wethouder Rens Reijnierse zal dit onderwerp inleiden en voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Ook hier gaan we na de inleiding uiteen in groepen om te brainstormen over relevante onderwerpen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het middagprogramma duurt tot circa 16.30.

Aanmelden kan via :  symposium@50pluswetenschappelijkinstituut.nl. Geeft u wel even door of u het symposium live wilt bijwonen in Den Haag of Digitaal via Internet .